מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של אתר עצירות


כללי

להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם  אתר עצירות  פועל בכל הנוגע למידע  המשתמשים באתר ו/או לאינפורמציה אשר נאספת על ידי אתר עצירות  בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מתייחסת רק  לאתר עצירות ואינה כוללת  אתרים המקשרים לאתר עצירות, או לאתרים, דפים ועמודי בית המקושרים ממנו.

שיתוף וחשיפת מידע

אתר  עצירות לא ימכור ולא יחשוף כל מידע  לצד שלישי, והדיוור האלקטרוני אם וכאשר יישלח ממנו תמיד יכלול אפשרות של ביטול ההרשמה.

שימוש בעוגיות / קבצי Cookies

אתר עצירות לא משתמש בעוגיות

הודעה על שינויים

אתר עצירות יהיה רשאי לשנות מדיניות הפרטיות שלו  אך  במקרה שבו יחול שינוי מהותי  במדיניות הפרטיות – השינוי יעודכן בדף הבית של האתר.